extensor group (extensor carpi ulnaris, extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radiali longus).jpg

Extensor Carpi Ulnaris

Origin: Humerus (Lateral Epicondyle) & Ulna (posterior)

Insertion: 5th Metacarpal (base)

Action: Wrist Extension & Ulnar Deviation

Innervation: C5-8 (Radial Nerve)